61 år

Det var i 2020 60 år siden, at Blokhus og Omegns Grundejerforening blev grundlagt. Vi havde håbet, at det i 2020 ville være muligt at afholde ordinær generalforsamling og markere 60 året. Sådan ville Coronaen det ikke. NU er der indkaldt til generalforsamling den 1. august 2021 kl. 10.00 på Restaurant Nordstjernen. Naturligvis vil vi - omend med forsinkelse - markere 60 års jubilæet.

I januar 2019 afgik foreningens kasserer, Jørn Svalgaard, desværre ved døden. Eftersom det ikke er lykkedes at afholde en ordinær generalforsamling, har bestyrelsen - indtil generalforsamling kan afholdes og dermed valg af ny bestyrelse kan finde sted - besluttet at udpege Søren Strømgaard som kasserer.

I 2019 har foreningen blandt andet støttet julebelysning på torvet, skøjtebanen på torvet, Kanonlauget, Musik på Torvet mv. – også i år 2020 forsøgte vi at, trods restriktioner, at holde liv i aktiviteter – det er vigtigt for vores destination.

Bestyrelsen har endvidere været involveret i en række sager – vi er blandt andet gået aktivt ind i arbejdet med kystsikring ved Sømærket. Vi har afholdt møder med det firma, der står for kystsikringen ved Nr. Lyngby – et projekt der indtil videre har vist sig at have effekt på kysterosionen. Foreningen har været aktive i medierne omkring sagen, ligesom vi har rejst problematikken overfor kommune og relevante politikere. Det er en sag, vi kommer til at bruge en del kræfter på, for kystsikringen er mere presserende end nogensinde. Det så vi ved selvsyn i sommer, hvor en storm sendte flere badehuse ud at sejle.

Lad os også fortsat i 2021 stå sammen via medlemsskabet

Grundejerforeningen værdsætter den store indsats, som Erhvervsforeningen, Turistbureauet og de mange frivillige yder for Blokhus. Det er prisværdigt og fortjener fortsat ros og hæder. Således bør der fra Grundejeres side på alle måder også ydes en indsats for et fortsat attråværdigt Blokhus. Vi opfordrer alle til  at bakke om Grundejerforeningens aktiviteter og som aktivt medlem vise sin velvilje for byen. Bliv medlem - måske vil du finde vor seneste kampagne hyggelig at deltage i: Gør det hellere i dag end i morgen. -

Netop i sæson 2020 blev lokal støtte fra Grundejerforeningens medlemmer hilst velkommen blandt de erhvervsdrivende. Det er i den svære tid, at vi skal bevise vort fællesskab og sammenhold. Grundejerforeningen har formidlet inspiration til etablering af flere siddepladser på Blokhus Torv. Det er tydeligt for alle, at byens gæster har taget godt imod dette tiltag. Der blev skabt nyt liv og stemning. 

 

 Blokhus og Omegns Grundejerforening fyldte 60 aar i 2020. Jubilæet markeres v. den kommende generalforsamling
den 1. sug. 2021 på Restaurant Nordstjernen kl. 10.

Aktiviteter og sommer, efterår og kommende vinter  

Sommeren i Blokhus blev præget af alle de ændringer, som Corona virus'en forårsagede. Efterårets aktiviteter måtte ligeledes ændres og tilpasses. Blokhus satte en ære i at ændre frem for at aflyse. Vi har i foreningen grund til at være tilfredse med denne holdning. Det holder fokus på området. Glædeligt har det jo så været, at området har været så velbesøgt, som måske næppe nogensinde. Det har været godt for forretningsliv og spisteder. Det har været godt for de, der har udlejet deres huse, og det har stort set også været rigtig tilfredsstillende at konstatere, at Blokhus området nu rangerer blandt de absolut mest attraktive destinationer i Danmark. 
Nu står vi foran vinteren. Sidste vinter købte Blokhusfonden en udendørs skøjtebane, som blev til glæde og fornøjelse og skabte liv på Torvet i den mørke tid.
Skøjtebanen bliver også opstillet i vinteren 2020/21. Naturligvis vil Grundejerforeningen også i år støtte denne aktivitet. Sammen med Skulpturparkens Magiske Jul arrrangement inviterer Blokhus med sin Skøjtebane hele landsdelen på oplevelser, der vel i bund og grund blot kan betegnes som enestående.
Blokhus har således altid noget at byde sine gæster. Vor vidtstrakte natur er et trumfkort, som i 2020 spillede en stor rolle. Blokhus er nu en landskendt destination. Vi har som grundejerforening været med til at bane vejen, og vi føler fortsat et stort ansvar for og stimulerer, at Blokhus fortsat trives bedst muligt.

Et alsidigt aktivitetskatalog der blev udarbejdet i forbindelse med påsken kan fortsat give inspiration.Det er med slet skjult stolthed, at det benævnes StayCation aktiviteter. Børnefamilier går aldrig forgæves i Blokhus, når det gælder oplevelser. Se de spændende muligheder her

Mange flere siddepladser på Torvet gav nyt liv og stemning.  Jo, Blokhus har i høj grad meget at tilbyde sine mange gæster...

’BLOKHUSFONDEN’  -  DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 

Grundejerforeningen er stærkt repræsenteret i Fonden via  formand, Jens Saabo. Det var bl. a. tilskud fra Fonden, der sikrede hvalens tilstedeværelse på Torvet nogle måneder hvert år. Fonden er desuden engageret i planer om at etablere et Byens Hus ved Torvet...

Blokhusfonden er oplyser, at en guldsmede- virksomhed med åbent værksted kan forventes etableret hen over vinteren i de lokaler, hvor Turistbureauet indeværende år har sit kontor.

Bedre kommunikation m mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser. Se menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.
Vi vil spare porto, når der fx. indkaldes til generalforsamling og til fremtidigt mailkommunikation.

Blokhus tiltrækker gæster langvejs fra hele året. Juleeventyr i Kulturhuset.  Skøjtebanen på Torvet. Spillestedet i Blokhus. Musik på Torvet. Via Grundejerforeningen er du med til at støtte aktiviteterne. 

Musikken på Torvet er et populært indslag om sommeren. Gennem mere end 12 år har Grundejerforeningen hjulpet med til at sikre, at Blokhus også er kendt som musikkens by. 

Grundejerforeningen og Erhvervsforeningen er repræsenteret i Torvegruppen, der i praksis arrangerer koncerterne.  

-også i det vanskelige "Corona år" 2020 er det lykkedes at skaffe musik til byen. Et dygtigt og beslutsomt samarbejde mellem Turistbureauet, Erhvervsforeningen, Jammerbugt Kommune og ikke mindst den store frivillige medhjælp bevirkede, at Blokhus alligevel kunne byde på masser af musik. Et meget stort telt blev rejst på Mølleplads og i 14 dage var der sikret oplevelser og musik i Blokhus. Flinke naboer bør i denne sammenhæng også roses for deres velvilje !!
 

Jo, der er altid noget at opleve i Blokhus!

Succes skabes i Blokhus takket være sammenhold i Erhvervsforeningen.

Positivt samarbejde mellem erhverv og beboere og ikke mindst den frivillige medhjælp  ved byens arrangementer skaber et attraktivt Blokhus. Grundejerforeningen bakker op om Erhvervsforeningens virke og opfordrer medlemmerne til at støtte de lokale erhvervsdrivende. Ikke mindst i foråret 2020 er det vigtigt at vise, at sammenholdet gør stærk.
Sponsorer

Grundejere og Erhvervsliv arbejder frugtbart sammen. Samarbejdet styrkes med pæne bidrag fra disse virksomheder:  Klik på virksomheden for at se mere

Home, EDC Danebo, Thorkild Kristensen, Kalstrup Shopping  og Livsstil , Restaurant Lanternen, Rest. FuttenVaflen, Nørresundby Boligselskab, Restaurant Nordstjernen,  Isbutik Vaflen        


Vi  optager gerne din virksomhed som sponsor. (500 kr/år). Kontakt venligst vor formand Jens Saabo, js@vingaardshus.dk, tlf 40510207

- og så et lille fif:

I stedet for at taste blokhusgrundejerforening.dk

- du sparer tid:

Så er det  meget nemmere at taste blokhusgf.dk

DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING
Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området.
Det er vor opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området er i grundejernes favør.
--->
Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og
ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.
Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.
Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler absolut deres eget tydelige sprog derom. Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.