Corona og Blokhus 2020 - Vi stod sammen!

Der har været tradition for at tilbyde byens gæster mange spændende aktiviteter på Torvet.  I år har Blokhus måttet ændre sine tilbud til byens gæster. Der bliver - i respekt for de mange forholdsregler mod corona virus - tilbudt nye aktiviteter, der stadig rummer oplevelser ud over det sædvanlige, og som bekræfter, at Blokhus altid tilbyder sine gæster noget attraktivt.
Grundejerforeningen anerkender den store indsats, vi som grundejere eller som byens gæster ydes fra Erhvervsforeningen og Turistbureauet alt i samklang med de mange frivilliges indsats for Blokhus. Det er prisværdigt og fortjener ros og hæder. Således skal der fra Grundejerforeningens side opfordres til på alle måder at bakke op om de lokale erhvervsdrivende, som har spillet og fortsat ønskes at spille en betydlig rolle i byens udvikling.

Netop i sæson 2020 vil lokal støtte fra Grundejerforeningens medlemmer være velkommen blandt de erhvervsdrivende. Vi kan vise vor støtte på utallige måder. Hvorfor f. eks. ikke lade byens restauranter levere takeaway mad til nogle af måltiderne? Det er i den svære tid, at vi skal bevise vort fællesskab og sammenhold. Grundejerforeningen har formidlet inspiration til etablering af flere siddepladser på Blokhus Torv. Det er tydeligt for alle, at byens gæster har taget godt imod dette tiltag. Der er skabt nyt liv og stemning. 

 Blokhus og Omegns Grundejerforening fylder 60 aar i 2020

Aktiviteter og sommer  -  Se StayCation mulighederne (også foreslået i påsken..)
Blokhus har lagt vinteren bag sig. Den vinter, hvor Blokhusfonden købte en udendørs skøjtebane, som til glæde og fornøjelse skal skabe liv på Torvet i de kommende vintre. Nu gælder det   den kommende sommer. Blokhus har altid noget at byde sine gæster. Vor vidtstrakte natur er et trumfkort, som i 2020 spiller en stor rolle. Blokhus er nu en landskendt destination. Vi har som grundejerforening været med til at bane vejen, og vi føler fortsat et stort ansvar for og stimulerer, at Blokhus fortsat trives bedst muligt.

Nu gælder det sommeren. Coronaen har medført, at der i år ikke kan være de vanlige aktiviteter på Torvet. Et alsidigt aktivitetskatalog der er udarbejdet i forbindelse med påsken kan stadig give inspiration.Det er med slet skjult stolthed, at det benævnes StayCation aktiviteter. Børnefamilier går aldrig forgæves i Blokhus, når det gælder oplevelser. Se de spændende muligheder her

Mange flere siddepladser på Torvet har givet nyt liv og stemning.  Jo, Blokhus har fortsat meget at tilbyde sine mange gæster...

’BLOKHUSFONDEN’  -  DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 

Grundejerforeningen er stærkt repræsenteret i Fonden via  formand, Jens Saabo. Det var bl. a. tilskud fra Fonden, der sikrede hvalens tilstedeværelse på Torvet nogle måneder hvert år. Fonden er desuden engageret i planer om at etablere et Byens Hus ved Torvet...

Blokhusfonden er oplyser, at en guldsmede- virksomhed med åbent værksted kan forventes etableret hen over vinteren i de lokaler, hvor Turistbureauet indeværende år har sit kontor.

Bedre kommunikation m mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser. Se menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.
Vi vil spare porto, når der fx. indkaldes til generalforsamling og til fremtidigt mailkommunikation.

Blokhus tiltrækker gæster langvejs fra hele året. Juleeventyr i Kulturhuset.  Skøjtebanen på Torvet. Spillestedet i Blokhus. Musik på Torvet. Via Grundejerforeningen er du med til at støtte aktiviteterne. 

Musikken på Torvet er et populært indslag om sommeren. Gennem mere end 12 år har Grundejerforeningen hjulpet med til at sikre, at Blokhus også er kendt som musikkens by. 

Grundejerforeningen og Erhvervsforeningen er repræsenteret i Torvegruppen, der i praksis arrangerer koncerterne.  

-også i det vanskelige "Corona år" 2020 er det lykkedes at skaffe musik til byen. Et dygtigt og beslutsomt samarbejde mellem Turistbureauet, Erhvervsforeningen, Jammerbugt Kommune og ikke mindst den store frivillige medhjælp bevirkede, at Blokhus alligevel kunne byde på masser af musik. Et meget stort telt blev rejst på Mølleplads og i 14 dage var der sikret oplevelser og musik i Blokhus. Flinke naboer bør i denne sammenhæng også roses for deres velvilje !!
 

Jo, der er altid noget at opleve i Blokhus!

Succes skabes i Blokhus takket være sammenhold i Erhvervsforeningen.

Positivt samarbejde mellem erhverv og beboere og ikke mindst den frivillige medhjælp  ved byens arrangementer skaber et attraktivt Blokhus. Grundejerforeningen bakker op om Erhvervsforeningens virke og opfordrer medlemmerne til at støtte de lokale erhvervsdrivende. Ikke mindst i foråret 2020 er det vigtigt at vise, at sammenholdet gør stærk.
Sponsorer

Grundejere og Erhvervsliv arbejder frugtbart sammen. Samarbejdet styrkes med pæne bidrag fra disse virksomheder:  Klik på virksomheden for at se mere

Home, EDC Danebo, Thorkild Kristensen, Kalstrup Shopping  og Livsstil , Restaurant Lanternen, Rest. FuttenVaflen, Nørresundby Boligselskab, Restaurant Nordstjernen,  Isbutik Vaflen        


Vi  optager gerne din virksomhed som sponsor. (500 kr/år). Kontakt venligst vor formand Jens Saabo, js@vingaardshus.dk, tlf 40510207

- og så et lille fif:

I stedet for at taste blokhusgrundejerforening.dk

- du sparer tid:

Så er det  meget nemmere at taste blokhusgf.dk

DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING
Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området.
Det er vor opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området er i grundejernes favør.
--->
Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og
ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.
Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.
Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler absolut deres eget tydelige sprog derom. Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.