Seneste opdateringer findes undes menupunktet AKTUELT

Generalforsamling afholdes den 19. juni kl.10.00 på Restaurant Nordstjernen. Se mere under menupunktet Aktuelt

År 2019, 2020, 2021 og 2022 
Grundejerforeningen har blandt andet støttet julebelysning på Torvet, skøjtebanen på torvet, Kanonlauget, Musik på Torvet mv. – også i år 2020 og 2021 forsøgte vi at, trods restriktioner, at holde liv i aktiviteter – det er vigtigt for vores destination.
Bestyrelsen har endvidere været stærkt repræsenteret i arbejdet med kystsikring ved Sømærket. I fortsættelse af et positivt og konstruktivt samarbejde med myndighederne kan det allerede nu slås fast, at Sømærket skal bevares 
Lad os også fortsat i 2022 stå sammen via medlemsskabet.Grundejerforeningen værdsætter den store indsats, som Erhvervsforeningen, Turistbureauet og de mange frivillige yder for Blokhus. Det er prisværdigt og fortjener fortsat ros og hæder og opbakning. Således bør der fra Grundejeres side på alle måder også ydes en indsats for et fortsat attråværdigt Blokhus.  Som medlem medvirker du til at manifestere den positive udvikling og du viser sin velvilje for byen. Bliv medlem - måske vil du finde vor seneste kampagne hyggelig at deltage i: 

 Gør det hellere i dag end i morgen. -

Tilbage til normale tider efter Corona'en.
Lokal støtte fra Grundejerforeningens medlemmer blev hilst velkommen blandt de erhvervsdrivende. Det var i den svære tid, at vi kunne bevise fællesskab og vise sammenhold. Grundejerforeningen kunne formidle inspiration til etablering af flere siddepladser på Blokhus Torv. Det er tydeligt for alle, at byens gæster har taget godt imod dette tiltag. Torvet fik nyt liv. Siddepladserne er nu en fast bestanddel af Torvelivet. Ligeledes er tirsdag nu blevet fast Torvedag med boder og markedsliv. På samme vis forventes de hyggelige onsdagsaftener med besøg af spændende biler på Torvet at vende tilbage i 2022.
Den populær vinsmagning på Nordstjernen i efteråret 2021 som et led i jubilæumsmarkeringen får næppe love at stå alene. Der kan forventes tilsvarende tiltag.
Som aktive medlemmer skylder vi hinanden tak for at holde foreningen stærk og markant. Vi er stolte over at have medvirket til at bringe Blokhus området gennem den trælse Coronatid.

 

 Blokhus og Omegns Grundejerforening fyldte 60 aar i 2020. 

Se referat fra Borgermødet dn 29. marts i Blokhus.    (åbnes i Blokhus.dk)
 
Et stort besøgstal hen over året bekræfter, at byen er attraktiv og velbesøgt og mere end almindelig kendt i hele Danmark Vi har i foreningen grund til at være tilfredse med denne udvikling. Det holder fokus på området. Det er godt for forretningsliv og spisesteder. Det er godt for de, der har udlejet deres huse, og det har stort set også været rigtig tilfredsstillende at konstatere, at Blokhus området nu rangerer blandt de absolut mest attraktive destinationer i Danmark.
Vi skal værne om denne status. Derfor er det også vigtigt, at vi mødes og sammen med Jammerbugt Kommune forsøger at justere forudsætningerne for holde Blokhus området på sit attraktive niveau. Se mere om Borgermødet under menupunktet Aktuelt.

Vinteren 2021/22. 
Den udendørs skøjtebane skabte fornøjelse og liv på Torvet i den mørke tid. Et godt samarbejde med Erhvervsforeningen og sponsorer sikrer at der også i år flot is at køre på. Den daglige drift blev med stor omhu varetaget af Spar på Blokhus Torv.

Naturligvis støtter Grundejerforeningen også Skøjtebanen. Sammen med Skulpturparkens Magiske Jul arrangement inviterer Blokhus med sin Skøjtebane hele landsdelen på enestående vinteroplevelser, der vel i bund og grund blot kan betegnes som unikke. Det er også på sin plads at takke de mange frivillige, der sikrer, at det i der hele taget kan bydes på is af fornem kvalitet i Blokhus og på forskellige aktiviteter hele året rundt.

Blokhus har altid noget at byde sine gæster. Vor vidtstrakte natur er et trumfkort, som hvert år spiller en stor rolle. Blokhus er nu en landskendt destination. Vi har som grundejerforening været med til at bane vejen, og vi føler fortsat et stort ansvar for og stimulerer, at Blokhus fortsat trives bedst muligt.

’BLOKHUSFONDEN’  -  DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 

Grundejerforeningen er repræsenteret i Fonden via  formand, Jens Saabo og næstformand Karl Korfits

Blokhusfonden har bl. a. været drivkraft bag etablering af skøjtebanen.

Bedre kommunikation m mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser. Se menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.
Vi vil spare porto, når der fx. indkaldes til generalforsamling og til fremtidigt mailkommunikation.

Blokhus tiltrækker gæster langvejs fra hele året. Juleeventyr i Kulturhuset.  Skøjtebanen på Torvet. Spillestedet i Blokhus. Musik på Torvet. Via Grundejerforeningen er du med til at støtte aktiviteterne. 

Musikken på Torvet er et populært indslag om sommeren. Gennem mere end 12 år har Grundejerforeningen hjulpet med til at sikre, at Blokhus også er kendt som musikkens by. 

Grundejerforeningen og Erhvervsforeningen er repræsenteret i Torvegruppen, der i praksis arrangerer koncerterne.  

Torvegruppen har allerede sikret sig gode navne til Scenen i 2022.

 

Jo, der er altid noget at opleve i Blokhus!

Succes skabes i Blokhus takket være sammenhold i Erhvervsforeningen.

Positivt samarbejde mellem erhverv og beboere og ikke mindst den frivillige medhjælp  ved byens arrangementer skaber et attraktivt Blokhus. Grundejerforeningen bakker op om Erhvervsforeningens virke og opfordrer medlemmerne til at støtte de lokale erhvervsdrivende. Ikke mindst i foråret 2020 er det vigtigt at vise, at sammenholdet gør stærk.
Sponsorer

Grundejere og Erhvervsliv arbejder frugtbart sammen. Samarbejdet styrkes med pæne bidrag fra disse virksomheder:  Klik på virksomheden for at se mere

Home, EDC Danebo, Thorkild Kristensen, Kalstrup Shopping  og Livsstil , Restaurant Lanternen, Rest. FuttenVaflen, Nørresundby Boligselskab, Restaurant Nordstjernen,  Isbutik Vaflen        


Vi  optager gerne din virksomhed som sponsor. (500 kr/år). Kontakt venligst vor formand Jens Saabo, js@vingaardshus.dk, tlf 40510207

- og så et lille fif:

I stedet for at taste blokhusgrundejerforening.dk

- du sparer tid:

Så er det  meget nemmere at taste blokhusgf.dk

DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING
Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området.
Det er vor opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området er i grundejernes favør.
--->
Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og
ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.
Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.
Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler absolut deres eget tydelige sprog derom. Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.