Seneste opdateringer findes undes menupunktet AKTUELT

Tilbageblik: 
År 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 
Grundejerforeningen har blandt andet støttet julebelysning på Torvet, skøjtebanen på torvet, Kanonlauget, Musik på Torvet mv. – også i år 2020 og 2021 forsøgte vi at, trods restriktioner, at holde liv i aktiviteter – det er vigtigt for vores destination.
Bestyrelsen er endvidere været stærkt repræsenteret i arbejdet med sikring af Sømærket. I fortsættelse af et positivt og konstruktivt samarbejde med myndighederne er det bestemt, at Sømærket skal bevares sikres. 
Lad os også fortsat stå sammen via medlemsskabet. Grundejerforeningen værdsætter den store indsats, som Erhvervsforeningen, Turistbureauet og de mange frivillige yder for Blokhus. Det er prisværdigt og fortjener fortsat ros og hæder og opbakning. Således bør der fra Grundejeres side på alle måder også ydes en indsats for et fortsat attråværdigt Blokhus.  Som medlem medvirker du til at manifestere den positive udvikling og du viser sin velvilje for byen. Bliv medlem - måske vil du finde vor seneste kampagne hyggelig at deltage i: 

 Gør det hellere i dag end i morgen. -

Tilbage til normale tider efter Corona'en.
Lokal støtte fra Grundejerforeningens medlemmer blev hilst velkommen blandt de erhvervsdrivende. Det var i den svære tid, at vi kunne bevise fællesskab og vise sammenhold. Grundejerforeningen kunne formidle inspiration til etablering af flere siddepladser på Blokhus Torv. Det er tydeligt for alle, at byens gæster har taget godt imod dette tiltag. Torvet fik nyt liv. Siddepladserne er nu en fast bestanddel af Torvelivet. Ligeledes er tirsdag nu blevet fast Torvedag med boder og markedsliv. Populære (veteran) biltræf på onsdage søges genetableret i sommeren 2023.
Den populære vinsmagning på Nordstjernen i efteråret 2021 og 2022 har været led i jubilæumsmarkeringen. Arrangementernes popularitet taler for sig selv, og er baseret på det udmærkede samarbejde med Spar på Torvet
Som aktive medlemmer skylder vi hinanden tak for at holde foreningen stærk og markant. Vi er stolte over at have medvirket til at bringe Blokhus området gennem den trælse Coronatid.

 

 Blokhus og Omegns Grundejerforening fyldte 60 aar i 2020. 

Litteratur om Blokhus:  Forfatteren og historikeren Simon Jacobsen blev udlært hos isenkræmmer Oluf Møller i Pandrup og fik dermed kendskab  til sommerlivet i Blokhus og ejerne af sommerhusene ved Jammerbugten. De fleste var kunder hos isenkræmmeren, og Jacobsen leverede flaskegas, havemøbler og plæneklippere til adskillige. Se mere om Simon Jacobsen og hans forfatterskab her.
(linket åbnes i ny særskilt side).

****
Alt peger på, at BLOKHUS åbnede sin SKØJTEBANE - også i vinteren 2023/24. Foreløbig åbningsdato er sat til 18. nov. 2023
Den udendørs skøjtebane skaber fornøjelse og liv på Torvet i den mørke tid. Netop et godt samarbejde med Jammerbugt Kommune, Erhvervsforeningen og sponsorer og frivilliges arbejde sikrede, at der var flot is at skøjte på. Den daglige drift varetages af Spar på Blokhus Torv. 
Naturligvis støttede Grundejerforeningen således også Skøjtebanen økonomisk. Dels med et kontant beløb og dels med en underskudsgaranti.

Skøjtebanen skaber det liv, der gør Blokhus attraktiv også i denne periode af året.
 

’BLOKHUSFONDEN’  -  DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 

Grundejerforeningen er repræsenteret i Fonden via  formand, Jens Saabo og næstformand Karl Korfits

Blokhusfonden har bl. a. været drivkraft bag etablering af skøjtebanen.

Bedre kommunikation m mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser. Se menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.
Vi vil spare porto, når der fx. indkaldes til generalforsamling og til fremtidigt mailkommunikation.

Blokhus tiltrækker gæster langvejs fra hele året. Juleeventyr i Kulturhuset.  Skøjtebanen på Torvet. Spillestedet i Blokhus. Musik på Torvet. Via Grundejerforeningen er du med til at støtte aktiviteterne. 

Musikken på Torvet er et populært indslag om sommeren. Gennem mere end 12 år har Grundejerforeningen hjulpet med til at sikre, at Blokhus også er kendt som musikkens by. 

Grundejerforeningen og Erhvervsforeningen er repræsenteret i Torvegruppen, der i praksis arrangerer koncerterne.  

Torvegruppen er altid lydhør for forslag.
Jo, der er altid noget at opleve i Blokhus!
 
Succes skabes i Blokhus takket være sammenhold i Erhvervsforeningen.

Erhverv og beboere skaber et attraktivt Blokhus. Grundejerforeningen bakker op om Erhvervsforeningens virke og opfordrer medlemmerne til at støtte de lokale handlende og erhvervsdrivende.  
Sponsorer

Grundejere og Erhvervsliv arbejder frugtbart sammen. Samarbejdet styrkes med pæne bidrag fra disse virksomheder:  Klik på virksomheden for at se mere

Home, EDC Danebo, Thorkild Kristensen, Kalstrup Shopping  og Livsstil , Restaurant Lanternen, Rest. FuttenVaflen, Nørresundby Boligselskab, Restaurant Nordstjernen,  Isbutik Vaflen        


Vi  optager gerne din virksomhed som sponsor. (500 kr/år). Kontakt venligst vor formand Jens Saabo, js@vingaardshus.dk, tlf 40510207

- og så et lille fif:

I stedet for at taste blokhusgrundejerforening.dk

- du sparer tid:

Så er det  meget nemmere at taste blokhusgf.dk

DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING
Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området.
Det er vor opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området absolut er i grundejernes favør.
--->
Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og
ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.
Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.
Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler absolut deres eget tydelige sprog derom. Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.
Powered by CouchCMS