HUSK BESKÆRING TRÆER OG BUSKE !

Et tilbagevendende problem på vor generalforsamling gælder beskæringen langs veje og stier. 

Det er mangel på omtanke, når vækster får lov at brede sig ud over det tilladelige. Vi opfordrer derfor til, at man jævnligt finder havesaksen frem og får sine vækster beskåret.

I tilfælde hvor beplantninger langs veje og stier volder gener, vil Grundejerforeningen opfordre til, at man i første omgang retter direkte henvendelse til Teknisk Forvaltning, Jammerbugt Kommune. I tilfælde af fortsat passivitet er man velkommen til at kontakte Grundejerforeningen.

 -Som nabo til en vej/sti har man pligt til at sørge for, at beplantningen på/ved ens ejendom ikke er til gene for trafikken.

Kommunen kan som vejmyndighed, i henhold til vejlovene, give grundejere besked om at beskære beplantning, der er til gene for trafikk.

Skal dit hus udlejes i nogle uger i højsæsonen?

Se brochure fra Feriehusudlejerne - Klik her

Lokal information:

Blokhus Medier og Blokhus Avis - følg med på Blokhus.dk

Blokhus Avis er en gratis informationsavis, som kan afhentes hos de handlende i Hune og Blokhus. Fint arkiv, hvor også tidligere udgaver af avisen kan læses via nettet.

 

Specielt kan det anbefales at se interview med Grundejerforeningens formand Jens Saabo her i Blokhus Avis - Nytårsudgaven 2016, side 22.

Lokalt månedsmagasin

(dækker hele Jammerbugt Kommune):
www.aproposnu.dk

Blokhus Vandværk

Se aktuelle informationer fra Blokhus. 
Blokhusvand.dk

Grundejerforeningens sponsorer:

Grundejerforeningens sponsorer:

Thorkild Kristensen

EDC

Nr. Sundby Boligselskab

Nordstjernen

Futten, Blokhus