Der skulle flere forsøg til...

Kære medlemmer af Blokhus- og Omegns Grundejerforening af 1960.

Nu er det endelig lykkedes at kunne planlægge en ordinær generalforsamling for vores forening, og det glæder mig derfor at indbyde jer til denne, der vil blive afholdt

SØNDAG den 1. august 2021 kl. 10.00 på Nordstjernen i Blokhus.

Dagsorden

Foreningen havde 60 års jubilæum i 2020, men grundet Corona restriktioner måtte vi aflyse både generalforsamling og festligholdelse af jubilæet. 

Derfor har vi besluttet at gøre noget ekstraordinært for vores trofaste medlemsskare i år.

Når den ordinære generalforsamling er gennemført, vil der blive serveret højt belagt smørrebrød med div. drikkevarer, og når stemningen forhåbentlig er ved at nå sit højdepunkt vil entertaineren og sangeren Ib Grønbech indtage scenen og underholde os i en lille times tid.

Af hensyn til Nordstjernen har vi måttet love, at de medlemmer der ønsker at komme til gen. Forsamlingen skal tilmelde sig senest den 28.juli 2021 kl. 16 til enten  
blokhusgf@gmail.com.  (kasserer) eller

js@vingaardshus.dk.  (formand)

eller på tlf. 40510207.

For god ordens skyld bemærkes, at deltagelse naturligvis forudsætter, at kontingent for 2021 er betalt, og at der max. deltager to medlemmer pr. husstand.

Såfremt der fortsat måtte være krav om gyldigt coronapas skal dette medbringes og uopfordret forevises.

På forhåbentligt gensyn den 1. august 2021 kl. 10.00 på Nordstjernen.

Jens Saabo 
Formand Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!

Find det lokale testcenter her:  www.coronaprover.dk.   Læs evt. mere her: kortlink.dk/2aqrw

Stort vinterbesøg i Blokhus.  Event- og turistkonsulent Jannie Ratke havde endnu en gang fremtryllet et stort og alsidigt program parat til byens mange gæster. 

Ærgerligt problem: Lukkede offentlige Toiletter
Takket være en fælles indsats fra Erhvervs- og Grundejerforeningen lykkedes det at formå Jammerbugt Kommune til at drage omsorg for at handicaptoilettet ved StrandCenteret holdes er åbnet året rundt.
Vi forventer at problemet med lukkede toiletter er passé i Blokhus. Blokhus er nu en helårsdestination. Toiletterne skal være åbne rene og tilgængelige året rundt.


Grundejerforeningen holder fokus på kystsikring.
Foreningen er repræsenteret i Kystsikringsudvalget, nedsat af Jammerbugt Kommune. Der er blandt besigtiget forskellige vellykkede løsninger andre steder her i Nordjylland.
initiativ fra Jammerbugt Kommune har der i marts 2021 været inviteret til et digitalt møde i Taskforcegruppen. På mødet blev forskellige modeller til sikring af Sømærket diskuteret. Et par løsningsmodeller vil blive analyseret nærmere inden næste møde.
Grundejerforeningen deltager i TaskForce møderne og fornemmer, at der er velvilje for en god fremtidig sikring af Sæmærket.
- - o 0 o - -
Et medlem af Grundejerforeningen har oplyst os om Facebook gruppen med navnet  Nabohjælp Blokhus Hune. Medlemsskab af gruppen fordrer, ejerskab af en adresse i Blokhus/Hune.
Lyskrydset i Hune

Stor Ros og hæder til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod lyskrydset i Hune..

Foreningen ønsker på denne plads at gentage disse linier fra vor indsigelse mod lyskrydset som et positivt håndslag på en løsning:

Vi ønsker at se konstruktivt fremad og har intet behov for at dadle eller høre om begrundelser for det mislykkede forsøg. Lad os blot snarest få afbødet den skade, lyskrydset allerede har givet områdets image som værende håbløst at køre til.

Påsken i Blokhus. Event- og turist konsulent Jannie Ratke havde endnu en gang  under de vanskelige Corona betingelser formået at sammentsætte et glimrende program med alsidige aktivieter. Et par af de frivillige ydede igen en stor indsats med at pynte Blokhus Torv op til påsken. Byens mange gæster har på talrige måde udtrykt tilfredshed med ophold i området. Grundejerforeningen kan noterer sig med tilfredshed, at Blokhus er genstand for talrige anerkendende udtalelser og generelt opfattes som en meget attraktiv destination. 

Se programmet (25 Mb) her!

Skøjtebanen
lukkede den 1. marts. Områdets frivillige udførte et stort arbejde med at demontere banen og fjerne de mange juletræer, der skabte en smuk ramme om Torvet. Endvidere hjalp Pandrup Bokseklub på fornem vis med de tunge løft. Området har grund til at være stolt af samarbejdet omkring Skøjtebanen.
Se evt. billeder i Galleriet på 
Blokhusskojtebane.dk

Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018, og foreningen donerede 30.000 kr til det endelig indkøb af banen i 2019. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.
 

 

Ny lokalplan med mulighed at bygge hotel m.m i Hune ved Kulturhuset.

Jammerbugt Kommune har vedtaget en lokalplan, der nu giver mulig for en del foandringer i Hune. 

Planen kan hentes her   (49 Mb) 

Blokhusområdet ER uhyre atrraktivt og de nye muligheder, som lokalplanen åbner er med til at styrke udviklingen.

Der er tradition for at markere bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt.
 
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

Desværrre måtte Flyin aflyses i 2020

Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet.

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv. den 23. august 2020.

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

Læse mere om bilernes dag og om det kommende FlyBy arrangement i Blokhus Avis:  

https://www.epaper.dk/blokhusavis/sommeravis7/
 

 

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer sig stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug i dvale

Kanonlauget ser frem til at måtte komme i aktion igen i 2021. Al aktivitet i sommeren 2020 var desværre uforenelig med Corona bestemmelserne.

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sin hyben, der voksede ud over vejen. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er et stærkt.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i nyt vindue)

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påsken i Blokhus påkaldte sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
Sommeren blev som eneste destination i Nordjylland i 14 dage besøgt af det store musik setup på Mølleplads.
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder i 2019 var alsidig. Coronaen sætter sin egen dagsorden for 2020 og dikterer en anderledes sommer.
Uanset dette er Blokhus stadig nordjydernes foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. 
Alliegevel har det sin egen hygge at se tilbage på, hvad der kunne foregå i 2019:

Efter den velbesøgte påske fulgte åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. - og ikke mindst koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden sidst i august, besøg af det Internationale Marked og et stort program i uge 42 efterårsferien.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er ballast at starte en ny sæson op på.
Købet af skøjtebanen i 2020 var en succes og milepæl.