Seneste:
Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk har sat planlagt fusion i bero. Dermed er det uvist hvornår vi kan forvente fjernvarme til Blokhus og Hune.

I marts besluttede et flertal af andelshaverne ved Aabybro Fjernvarme af fusionere med Jetsmark Energiværk, hvilket er en forudsætning for, at Jetsmark Energiværk kan opnå den nødvendige kapacitet for at levere fjernvarme til Moseby, Pandrup Industriby, den vestlige del af Langgade i Kaas og Hune/Blokhus.

Nu er fusionen imidlertid sat i bero efter en afgørelse fra Konkurrencerådet, som har varslet en bøde på 11,5 millioner kroner til Brønderslev Forsyning for ulovlig karteldannelse.

I oktober 2023 afgjorde Konkurrencerådet, at 49 danske varmeværker – herunder Jetsmark Energiværk -og virksomheden Effekthandel har haft et samarbejde, som havde til formål at fastsætte elpriserne og dermed øge kraftværkernes indtjening på produktion af el.

Denne udvikling har medført, at bestyrelserne i de to varmeværker på nuværende tidspunkt ikke anser det som forsvarligt at fusionere. Der er nemlig risiko for, at det nye selskab vil blive anklaget i sagen, som det er sket for Brønderslev Varme, som i 2022 overtog aktiverne i Øster Brønderslev Fjernvarme, der havde et samarbejde med Effekthandel. Konkurrencerådets afgørelse betyder, at det er Brønderslev Varme, der skal betale en potentiel bøde. 

Jetsmark Energiværk er, sammen med fire andre værker, udtaget som en prøvesag, der behandles ved retten i september 2025. 

Det er utopi at skulle vente mere end et år med at genoptage arbejdet med sammenlægningen af de to værker og dermed udrulningen af fjernvarme. Begge bestyrelser håber derfor, at der politisk er hjælp at hente for at sikre, at den grønne omstilling ikke bremses på grund af Konkurrencerådets afgørelse.

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade (V), kan ikke rent juridisk vurdere afgørelsen fra Konkurrencerådet, men han har erklæret sig parat til at forsøge at få regeringen i tale og ad den vej arbejde for, at udrulningen af fjernvarme – og dermed den grønne omstilling - kan fortsætte.

I grundejerforeningens bestyrelse tror og håber vi på, at det lykkes at finde en løsning, så vi kan få fjernvarme ind i vores huse. Vi vil holde jer løbende orienteret om sagen.

Generalforsamling
Reserver allerede nu den 23. juni 2024 kl. 10 til vor generalforsamlilng på Nordstjernen.

 

Adgang til offentlige toiletter:

I bestyrelsen er alle enige om, at det ikke er holdbart med den nuværende situation omkring adgangen til offentlige toiletter. Det er simpelthen ikke optimalt at skulle benytte toiletterne på Nordstjernen – hvem har lyst til at gå ind et sted, hvor man – som forleden – skulle passere en æresport i døren for at komme ind og forrette sin nødtørft. 

Det kan en stor turistdestination som Blokhus ikke været bekendt!.

Vi har gennem et stykke tid arbejdet på en løsning med opstilling af toiletter forklædt som ”badehuse” på torvet, men det er ikke muligt at nå at realisere i år. Derfor er vi pt. i gang med at undersøge en alternativ mulighed, så vi kan få etableret en midlertidig løsning allerede fra skolernes sommerferie – set i antallet af besøgende i pinsedagene, må det siges at være yderst nødvendigt. 

 

Borgermøde med repræsentant fra Jammerbugt Kommune:

Vi havde forventet at kunne afholde et borgermøde med generel information i dette forår, men grundet travlhed i forvaltningen, meddelte den nu forhenværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, Michael Krogsgaard, at kommunen var nødt til at udsætte mødet. 

Forleden blev der udpeget en ny formand for udvalget, Christian Hem, og vi forventer at kunne afholde mødet efter sommerferien.  

Flytning af Sømærket:

Grundejerforeningen er involveret i processen med at få flyttet Sømærket. I forbindelse med en påtænkt boardwalk ved Sømærket, er der kommet indsigelser fra naboer. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning, som sikrer, at Blokhus’ kendte vartegn kan bevares for fremtiden.

 

Påske og Pinse i Blokhus.  
Traditionen tro bød Blokhus byens gæster og beboere på både sjove og hyggelige aktiviteter for hele familien.
Erhvervsforeningen Destination Blokhus står bag programmet, og byens mange frivillige er med til at afvikle og er garanter for at byens gæster får uforglemmelige oplevelser med hjem. 

Selvfølgelig bakker vor forening op om aktiviteterne.Litteratur om Blokhus:  Forfatteren og historikeren Simon Jacobse har et indgående kendskab til Blokhus og Vestkysten. Det er kommet til udtryk i hans udgivelser. Bogen om Vestkysten er et flot værk.
Nu kan du også læse den gratis E-bog om  Blokhus Mølle.   
 Se mere om Simon Jacobsen og hans forfatterskab
(linket åbnes i ny særskilt side).

Skøjtebanen på Torvet i 2023/24

Grundejerforeningen støttede naturligvis etableringen af Skøjtebanan i vinteren 2023/24. Dels med et kontant beløb og dels med en udnerskudsgaranti. Hele området har glæde af en attraktion på byens torv også i de mørke måneder. Grundejerforeningens bestyrelse er enige i, at det er vigtigt for Blokhus, at Skøjtebanen også bliver en realitet i vinteren 2023/24

 ***

Sømærket og Task Force gruppen 
Grundejerforeningen er repræsenteret i Task Force gruppen, der holder fokus på kystsikring og ikke mindst sikring af Sømærket.
 
Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Karl Korfits i TaskForce møderne.  Selvfølgelig er sikring en mærkesag for foreningen. Sømærket blev rejst på initiativ af Grundejerforeningen.

Beslutning: På seneste Task Force møde med deltagelse af borgmester Mogens Chr. Gade og Michael Krogsgaard,
 daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, blev der i enighed besluttet, at gennemføre et samlet projekt. Projektet indeholder en flytning af Sømærket og samtidig etablering af en boardwalk.

Der er et klart ønske fra alle de lokale aktører i arbejdsgruppen om, at vi skal forsøge at gennemføre det projekt, som ligger klar. Det bakker Jammerbugt Kommune naturligvis op om, og derfor sætter vi nu fuld fart på, at det kan blive realiseret hurtigst muligt.

Det er et flot projekt som omfatter en nødvendig flytning af Sømærket og samtidig etablere et stiforløb (Boardwalk), som giver adgang til Sømærket for gående. Stiforløbet skal virke forebyggende og beskytte klitterne mod den færdsel, som er til og fra Sømærket. Projektet er skabt af lokale ildsjæle og har dermed forankring i lokalområdet.

Gennemførsel af projektet kræver dog, at der lokalt kan rejses et beløb til
medfinansiering. Grundejerforeningen vil følge sagen nøje og i et vist omfang være parate til at yde et beløb eller på anden måde støtte en indsamling af nødvendige midler.

Halvdøde mobiltelefoner på Torvet i Blokhus.
Heldigvis er der udsigt til, at der rejses en ekstra sendemast i området, så mobiltrafikken kan afvikles også på de tidspunkter, hvor der er mange gæster i byen. Grundejerforeningen følger sagen opmærksomt, men må desværre konstatere en langsommelighed i processen. Det er ikke muligt for bestyrelsen at få oplyst, hvornår forholdene vil kunne forbedres.


 
Spillestedetblokhus.dk
arrangerer populære koncerter hen over året. Grundejerforeningen er repræsenteret i Spillestedets bestyrelse. 
- - -
 
Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!


Mange huller 
Endvidere presser foreningen til stadighed på for at holde nedkørslen ved Strandkiosken fri for dybe huller. Regn og megen trafik bevirker, at vejen skal planeres flere gange om ugen.  

Nu har der været Elektricitet i mere end 100 år i Blokhus. Tankevækkende information i vor lille bog med historiske glimt fra Blokhus:
Elektriciteten kom til Blokhus i 1923 !
Tænk en forskel fra før til nu, hvor elelktricitet er uundværlig i vor dagligdag.

Det er absolut også bemærkelsesværdigt, at der er etableret et større ladanlæg bag Redningsstationen.

Stadig Problemer i Lyskrydset i Hune
Stor Ros til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod de første versioner af lyskrydset i Hune.. - Der er nu indtil videre en nødtørftig løsning i form af intelligent elektronik til styring af lysene. Problemet løses dog næppe, før der etableres en venstresvingsbane for de øst fra kommende, der ønsker at køre i retning Rødhus.  


Sommer er også musik i Blokhus:

Hvad er mere passende end at slutte den korte orientering af med at slå et slag for sommerens koncertprogram, som grundejerforeningen støtter økonomisk.

4. juli:    Shu-bi-dua 2.0 
    Kopibandet.dk

11. juli:    Bootleg Beach Boys
     Petrols

18. juli:    Sweethearts
    FesterKester

25. juli:    Rocazino
    Romhandleren

1. august:    Sømændene
    Romhandleren

Det bliver en fantastisk sommer i skønne Blokhus – vi ses til generalforsamlingen 23. juni klokken 10.


Vær helt TRYG i Blokhus.
Se side om hjertestarter, hjerteløber, og om hvor hjertestarterne befinder sig hjertestarter.dk  (åbner i nyt vindue)

Se video fra Falck om brug af hjertestarter

Åbnes i Youtube..
 

Stort Sct. Hans bål på Stranden i Blokhus. 

Tradtionen tro vil der være stort bål på Stranden Sct. Hans aften. Spillestedet Blokhus bidrager med at betale for musikken, mens Erhvervsforeningen som vanligt står for alt det praktiskes og annoncering.

Karl Korfits repræsenterer Grundejerforeningen   i Spillestedets Bestyrelse.  
 

 

 

Der er tradition for at markere Bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Derfor afholdes Bilerenes Dag i Blokhus. Også i juni 2024 var der mange spændende biler på Torvet. En publikumsafstemning styrede hvilke biler, der kunne forlade Torvet med  Ærespokalen 2024

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

Samlingen af de mange biler kan med rette betegnes som et kulturhistorisk indslag. Mange gæster kan gense sig selv i de køretøjer, der for manges vedkommende har været en del af opvækst eller ungdom.
Af samme grund skal der rettes stor tak til alle, der kommer og udstiller deres flotte og velholdte biler.


FlyIn
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

FlyIn kunne gennemføres i 2023 og var en   succes igen i år. Flere tusinde besøgende på Blokhus strand. Der er rift om pladserne blandt landets piloter og Blokhus FlyIn er populært. Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen holdt åbningstalen, inden de mange gæster kunne komme ud og hilse på piloterne og se nærmere på deres flotte fly. I 2023 blev det et stort flot august arrangement,
Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet. Forhåbentlig vil vejret med arrangementet i den 18. august 2024

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv.   

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.


 

Blokhus Kanonlaug saluterer på Stranden.

Hver eneste aften i højsommeren ledsages kanonaffyringen af velfortjente klapsalver til de de gæve kanonerer. Det er mange billeder af Blokhus Kanonlaug at finde på de digitale medier.

I fortsættelse af en stolt tradition affyrer Blokhus Kanonlaug kanonen på Blokhus Torv den 1. januar 2023 kl. 13.00 for at markere Nytåret. Et populært arrangement, hvor man mødes på Torvet til et hyggeligt arrangement.

På vor generalforsamling giver flere  medlemmer hvert år udtryk for, at enkelte veje er "overgroede". Vi præciserer endnu en gang, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at buske og træer ikke vokser for langt ud mod stier og veje. Hvor dette groft forsømmes kan Jammerbugt kommune som vejmyndighed involveres. Det kan blive en unødig fordyrelse.  

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sine hyben. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er stærkt eftertragtet.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen.  

Du må altid føle dig velkommen til at kontakte melemmerne af bestyrelsen. Hold dig ikke tilbage, hvis du har en god ide eller har lyst at påpege et område, hvor foreningen kan fremme en sag.

 

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt, at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påske- og efterårsferien i Blokhus påkalder sig opmærksomhed med et mangesidet tryktt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
 
Der kommer også koncerter på Torvet i 2024
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Blokhus er også nordjydernes  foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. Samme opfattelse er til stede hos mange gæster fra vore nabolande.

Alt tyder på en fortsat udvikling, og at Blokhus fortsætter som absollut favorit. De velkendte events venter forude:

Arrangementer i Skulpturparken med sandskulpturerne og verdens højeste sandslot og Magisk Jul, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen, Vindfestivalen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af Bilernes dag, Biler på Torvet onsdags aftener, Koncerterne på Torvet torsdage  
Fly-In med fly på Stranden. Arrangementerne i påsken og i uge 42, efterårsferien. Skøjtebanen om vinteren. 
Diverse musikarrangementer, og specielle tilbud fra de erhvervsdrivende.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er god ballast at starte et nyt år op på.
Etableringen af Skøjtebanen er også en succes og bidreager til områdets popularitet. 

Tænk lige en gang før 1923 havde man ikke elektricitet i Blokhus.

Informationen kan læses i vor lille bog om Blokhus i 400 år (Vore medlemmer har fået bogen v. indmelding i foreningen).

Powered by CouchCMS