Påske og aktiviteter i Blokhus

Grundejerforening noterer med glæde, at Erhvervsforeningen og Turistbureauet har udarbejdet et spændende aktivitetsudbud til byens mange gæster. StayCation kataloget  afløser det planlagte påskeprogram, som grundet Coronaen måtte tilpasses nyeste forholdsregler.

Grundejerforeningen støttede julelys og skøjtebane i Blokhus.
Blokhus og Omegns Grundejerforening donerede 30.000 kroner til Blokhusfonden til indkøb af en skøjtebane. Takket være donationer fra erhvervsdrivende, private og fonde og nu altså også Grundejerforeningen viste det sig muligt at købe en bane, som nu bliver en fast del af bybilledet i vintermånederne i de kommende år.
  • Vi kunne se potentialet i at støtte dette projekt, idet skøjtebanen er med til at gøre Blokhus endnu mere attraktiv at besøge og opholde sig i – også om vinteren, siger foreningens formand, Jens Saabo.
Det er dog ikke det eneste vinterlige projekt, som foreningen har valgt at støtte. For at sikre, at torvet kommer til at fremstå på smukkeste vis i julemånederne, har bestyrelsen nemlig besluttet at varetage indkøb og opsætning af julebelysningen ved scenen.
  • Per Kalstrup gør en stor indsats for at pynte hele facaden, der vender ud mod torvet, og vi vil gerne støtte op om dette ved at sikre, at der også kan komme julelys på scenen, fortæller Jens Saabo.
Næste år kan foreningen fejre 60-års jubilæum, og det er ikke en forening, der er på vej på efterløn. Der er fortsat behov for en forening, der varetager grundejernes interesser, fastslår Jens Saabo.
  • Vi fungerer som talerør overfor myndighederne i forhold til politiske sager - men derudover tager vi aktiv del i arbejdet med at udvikle området til gavn og glæde for alle – både os der bor her eller har sommerhus her og dem, der besøger os, siger formanden.
I uge 42 var byen også fuld af liv. Se de flotte tilbud i uge 42. Vedlagt i pdf fil  
Grundejerforeningen er repræsenteret i aktivitetsudvalget....

Blokhus er nu en helårsdestination!

Blokhus Skøjtebane blev en realitet i 2019/20
Skkøjtebanen er indkøbt af Blokhusfonden.  Skøjtebanen åbner igen i november 2020  

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018, og foreningen donerede 30.000 kr til det endelig indkøb af banen. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.

Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Et medlem af Grundejerforeningen har oplyst os om   Facebook gruppen med navnet  Nabohjælp Blokhus Hune. Medlemsskab af gruppen fordrer, ejerskab af en adresse i Blokhus/Hune.
 

 

Grundejerforeningen følger forløbet.

Borgermøde i Hune den 30. sept. havde fokus på forslag til ændring af lokalplanerne i Hune. bl. a. for at skabe mulighed for at bygge nyt hotel ved Kulturhuset. Der er endnu et stykke vej til et sådant projekt. Først vil Jammerbugt Kommune skulle udarbejde forslag til ændrede lokalplaner. Inden sådanne planer evt. kan godkendes skal planerne ud i offentlig høring. 
John Andersen ønsker at bygge hotel med 130 værelser og fire huse med i alt 60 lejligheder i forbindelse med Kulturhuset.

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege på 70 flotte og skinnende vogne samlet fra Hune mod Blokhus Torv. Kortegen tiltrak sig naturligvis stor opmærksomhed.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

I 2019 uddeltes 3 ærespokaler

 

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet delte arrangementet ud på 2 dage.

Publikum deltog  afstemningen om at udpege de køretøjer, som skulle forlade Blokhus Torv beriget med Ærespokalerne, som igen i år blev skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus og enkelte vandt en køretur i nogle af de fornemme biler.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne og ikke mindst publikum, der var mødt talrigt frem og var med til at skabe hyggen om arrangementet, der har sit udspring i en hyldest til bilerne, som jo er det transportmiddel, der muliggør, at gæster og turister så talstærkt kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug fyldte 10 år.


På 10 årsdagen for den første salut, 19. juli 2019, markerede Kanonlauget sit jubilæum.

Grundejerforeningen bidrog naturligvis med et beløb så, dagen kunne markeres.

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sin hyben, der voksede ud over vejen. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i et nyt vindue)

Meget at se hen til i Blokhus.


På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Senest har  påsken i Blokhus påkaldt sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag. Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder er alsidig.

Efter den velbesøgte påske fulgte åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. - og ikke mindst koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden sidst i august, besøg af det Internationale Marked og et stort program i uge 42 efterårsferien.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen og ballast at starte en ny sæson op på.
Etableringen af skøjtebanen i 2018 var en succes. Om der kan findes økonomi til en gentagelse i 2019 er ikke afgjort endnu....