Gode medlemstilbud i anledning af 60 års Jubilæet

Vort jubilæum skal markeres og fejres.
Således tilbydes vore medlemmer at kunne deltage i Vinsmagning på Nordstjernen den 28. oktober  til en favorabel pris på kun 100 kr. (Normalpris 150 kr). Kun få billetter tilbager!. Vinsmagningen ledsages af en let anretning. 

Til de af vore medlemmer der er mere til musik, udlodder Grundejerforeningen 10 gratis billetter til koncert på Spillestedet (Nordstjernen) den 26. november. De medlemmer, der bestiller først får billetterne. Mere om koncerten på spillestedetblokhus.dk


Bestil de gratis billetter på

blokhusgf@gmail.com.  (kasserer) eller

js@vingaardshus.dk.  (formand)

eller på tlf. 40510207.

For god ordens skyld bemærkes, at deltagelse naturligvis forudsætter, at kontingent for 2021 er betalt, og at der max. deltager to medlemmer pr. husstand.

Jens Saabo 
Formand Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!

 

Stort vinterbesøg i Blokhus.  Event- og turistkonsulent Jannie Ratke havde endnu en gang fremtryllet et stort og alsidigt program parat til byens mange gæster. 

Ærgerligt problem: Lukkede offentlige Toiletter
Takket være en fælles indsats fra Erhvervs- og Grundejerforeningen lykkedes det at formå Jammerbugt Kommune til at drage omsorg for at handicaptoilettet ved StrandCenteret holdes er åbnet året rundt.
Vi forventer at problemet med lukkede toiletter er passé i Blokhus. Blokhus er nu en helårsdestination. Toiletterne skal være åbne rene og tilgængelige året rundt.


Grundejerforeningen holder fokus på kystsikring.
Foreningen er repræsenteret i Kystsikringsudvalget, nedsat af Jammerbugt Kommune. Der er blandt besigtiget forskellige vellykkede løsninger andre steder her i Nordjylland.
initiativ fra Jammerbugt Kommune har der i marts 2021 været inviteret til et digitalt møde i Taskforcegruppen. På mødet blev forskellige modeller til sikring af Sømærket diskuteret. Et par løsningsmodeller vil blive analyseret nærmere inden næste møde.
Grundejerforeningen deltager i TaskForce møderne og fornemmer, at der er velvilje for en god fremtidig sikring af Sæmærket.
Lyskrydset i Hune

Stor Ros og hæder til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod lyskrydset i Hune..

Foreningen ønsker på denne plads at gentage disse linier fra vor indsigelse mod lyskrydset som et positivt håndslag på en løsning:

Vi ønsker at se konstruktivt fremad og har   forventning om, at der nu etableres en seperat venstresvingsbane for de billister, der ønsker at køre mod Rødhus

Nu er det efterårsferien, det gælder. Igen er Blokhus smukt pyntet med de markante græskar. 
Et spændende katalog over oplevelser er udarbejdet og skal byde de mange gæster velkomne


Skøjtebanen.
Det er planen at skøjtebane igen skal åbne den 20. november 2021. Det forventes, at der igen i år bliver mulighed for at booke tider, så man trygt kan køre mod Blokhus og kan regne med plads på banen. 

Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018, og foreningen donerede 30.000 kr til det endelig indkøb af banen i 2019. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.
 

 

Ny lokalplan med mulighed at bygge hotel m.m i Hune ved Kulturhuset.

Jammerbugt Kommune har vedtaget en lokalplan, der nu giver mulig for en del foandringer i Hune. Alt synes således parat til at byggeriet kan realiseres.

Planen kan hentes her   (49 Mb) 

Blokhusområdet ER uhyre atrraktivt og de nye muligheder, som lokalplanen åbner er med til at styrke udviklingen.

Der er tradition for at markere Bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Derfor afholdes Bilerenes Dag i Blokhus. Også i 2021 var der mange spændende biler på Torvet. En publikumsafstemning styrede hvilke biler, der kunne forlade Torvet med Grundejerforeningens Ærespokal 2021.
 
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

FlyIn kunne gennemføres i 2021 og var en stor succes. Der er rift om pladserne blandt landets piloter.
Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet.

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv. den 26. september 2023.

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer sig stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug skyder atter.

Kanonlauget kom i aktion igen i 2021. Al aktivitet i sommeren 2020 var desværre uforenelig med Corona bestemmelserne.

Som det huskes fra før Corona nedlukningen tager publikum mod Kanonlauget med stor begejstring. Hver eneste aften ledsages kanonaffyringen af velfortjente klapsalver til de de gæve kanonerer. Det er mange billeder af Blokhus Kanonlaug at finde på de digitale medier.

I fortsættelse af en stolt tradition vil Blokhus Kanonlaug sikkert være at finde på Blokhus Torv den 1. januar 2022 kl. 13.00 for at markere Nytåret.

På vor generalforsamling gav flere  medlemmer igen udtryk for, at enkelte veje er "overgroede". Vi præciserer endnu en gang, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at buske og træer ikke vokser for langt ud mod stier og veje. Hvor dette groft forsømmes kan Jammerbugt kommune som vejmyndighed involveres. Det kan blive en unødig fordyrelse.  

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sine hyben. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er et stærk.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i nyt vindue)

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt, at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påske- og efterårsferien i Blokhus påkalder sig opmærksomhed med et mangesidet tryktt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
Sommeren 2020 kunne byen byde på et stort musik setup på Mølleplads.
Sommeren 2021 kunne Blokhus byde på musik på Torvet. Godt nok med visse begrænsninger m.h.t. antal gæster på Torvet.
I 2022 håbes på normale forhold på Torvet, hvor koncerterne kan udfoldes i fuldt omfang.
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder i 2019 var alsidig. Coronaen satte også sin egen dagsorden for 2020 og dikterede et lidt anderledes forløb.
Uanset dette er Blokhus stadig nordjydernes foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. Alt tyder på en fortsat udvikling, og at Blokhus fortsætter som absollut favorit. De velkendte events venter forude:

Arrangementer i Skulpturparken med sandskulpturerne og verdens højeste sandslot og Magisk Jul, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af Bilernes dag, Biler på Torvet hver onsdag aften, Koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden. Arrangementerne i påsken og i uge 42, efterårsferien. Skøjtebanen om vinteren. 
Diverse musikarrangementer, og specielle tilbud fra de erhvervsdrivende.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er ballast at starte et nyt år op på.
Købet af skøjtebanen i 2020 var en succes og milepæl.