Blokhus i efterårsferien

Igen i år er der et rigt udvalg af aktiviteter i skolernes efterårsferie. Vore medlemmer kan glæde sig over, at der såvel i påsken som i efterårsferien bydes på et kæmpeudvalg af aktiviteter. Der er spændende programpunkter for såvel store som små. Mandag aften afsluttes med et flot fyrværkeri på Stranden.

Se den flotte oversigt over tilbuddene i uge 42. Vedlagt i pdf fil (indeholder dansk og tysk version)

Grundejerforeningen er repræsenteret i aktivitetsudvalget....

Blokhus er nu en helårsdestination!

Blokhus Skøjtebane bliver en realitet 2019
Der er truffet endelig afgørelse, og Erhvervsforeningen Destination Blokhus kan nu offentliggøre, at Blokhus Skøjtebane åbner igen i 2019 - ultimo november/primo december.

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.

Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen følger forløbet.

Borgermøde i Hune den 30. sept. havde fokus på forslag til ændring af lokalplanerne i Hune. bl. a. for at skabe mulighed for at bygge nyt hotel ved Kulturhuset. Der er endnu et stykke vej til et sådant projekt. Først vil Jammerbugt Kommune skulle udarbejde forslag til ændrede lokalplaner. Inden sådanne planer evt. kan godkendes skal planerne ud i offentlig høring. 
John Andersen ønsker at bygge hotel med 130 værelser og fire huse med i alt 60 lejligheder i forbindelse med Kulturhuset.

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege på 70 flotte og skinnende vogne samlet fra Hune mod Blokhus Torv. Kortegen tiltrak sig naturligvis stor opmærksomhed.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

I 2019 uddeltes 3 ærespokaler

 

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet delte arrangementet ud på 2 dage.

Publikum deltog  afstemningen om at udpege de køretøjer, som skulle forlade Blokhus Torv beriget med Ærespokalerne, som igen i år blev skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus og enkelte vandt en køretur i nogle af de fornemme biler.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne og ikke mindst publikum, der var mødt talrigt frem og var med til at skabe hyggen om arrangementet, der har sit udspring i en hyldest til bilerne, som jo er det transportmiddel, der muliggør, at gæster og turister så talstærkt kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug fylder 10 år.


På 10 årsdagen for den første salut, 19. juli, markerer Kanonlauget sit jubilæum.

Grundejerforeningen vil naturligvis bidrage med et beløb så, dagen kan markeres.

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sin hyben, der voksede ud over vejen. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i et nyt vindue)

Meget at se hen til i Blokhus.


På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Senest har  påsken i Blokhus påkaldt sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag. Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder er alsidig.

Efter den velbesøgte påske fulgte åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. - og ikke mindst koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden sidst i august, besøg af det Internationale Marked og et stort program i uge 42 efterårsferien.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen og ballast at starte en ny sæson op på.
Etableringen af skøjtebanen i 2018 var en succes. Om der kan findes økonomi til en gentagelse i 2019 er ikke afgjort endnu....