- - - - - - 

Se husene fra luften fra flere vinkler. 
prøv dette link og oplev Blokhus fra flere vinkler på én gang:
http://skraafoto.kortforsyningen.dk


Lyskrydset i Hune
Stor Ros og hæder til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod lyskrydset i Hune..

Vi ønsker at se konstruktivt fremad og har forventning om, at der nu satses på en brugbar løsning i form af intelligent elektronik

Skøjtebanen.
Skøjtebanen på Blokhus Torv blev atter en succes. Sæsonen sluttede 1 marts, nu pakkes skøjtebanen omhyggeligt til side og ligger på lager de næste 8 måneder.

Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018, og foreningen donerede 30.000 kr til det endelig indkøb af banen i 2019. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.
 

Gode medlemstilbud i anledning af 60 års Jubilæet

Vort jubilæum blev markeret med et godt tilbud til medlemmerne om at deltage i en populær vinsmagning arrangeret i fællesskab med Spar, Blokhus.  
Til de af vore medlemmer der er mere til musik, blev der udloddete et antal gratis billetter til koncert på Spillestedet (Nordstjernen) den 26. november.

Spillestedetblokhus.dk
arrangerer populære koncerter hen over året  
- - -
 
Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!

Altid adgang til offentlige toiletter i Blokhus. 

Vi forventer at problemet med lukkede toiletter er passé i Blokhus. Blokhus er nu en helårsdestination. Toiletterne skal være åbne rene og tilgængelige året rundt. 
 

Naturgas
Den kritiske situation med opvarmning af boliger med naturgas har naturligvis givet stof til eftertanke i Blokhus og Hune.Vor forening har i samarbejde med øvrige foreninger via Samrådet rettet en seriøs forespørgsel til

Jammerbugt Kommune og til relevante varmeværker i området. Der arbejdes således på at få vished for, om det vil være muligt at etablere en  fjernvarmeforsyning i området.Bestyrelsen er meget opmærksom på situationen og følger situationen nøje.

Borgermødet 29. marts 2029
Se omtalen af mødet på dette link:

velbesoegt-moede-om-planer-og-sommerhuse-i-blokhus.aspx

Megasommerhuse, poolhuse i klitterne, plads til 20-30 overnattende gæster, mere trafik og mere støj langs de snoede veje gennem det enestående landskab.

Det er noget, der optager mange - både lokale og turister - der søger til badebyerne langs vestkysten. 

Mange byggesager kræver dispensationer fra de gældende regler, og Jammerbugt Kommune er bl.a. kendt for i høj grad at hylde lighedsprincippet: Hvis én i et område har fået lov, så skal alle have lov. Også selvom det næste projekt går et lille skridt videre end det første. Og så er vi ude på en glidebane, mener formanden for Blokhus & Omegns Grundejerforening, Jens Saabo.

Der var således lagt op til et interessant borgermøde på Rastaurant Nordstjernen deltagere i et møde på Restaurant Nordstjernen. I nærheden af 250 deltagere mødte op til mødet. Se referat fra mødet på  
linket til Blokhus.dk
velbesoegt-moede-om-planer-og-sommerhuse-i-blokhus.aspx

 


Sømærket og Task Force gruppen

Grundejerforeningen holder fokus på kystsikring og sikring af Sømærket er repræsenteret i Task Force gruppen.
 
Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Karl Korfits i TaskForce møderne.  Selvfølgelig er sikring en mærkesag for foreningen.
Sømærket blev rejst på initiativ af Grundejerforeningen.

Seneste Task Force møde med deltagelse af borgmester Mogens Chr. Gade og Michael Krogsgaard,
formand for Teknik- og Miljøudvalget:

Arbejdsgruppen har afholdt møde i februar 2022 og her blev det i enighed besluttet, at det projekt, som blev præsenteret i slutningen af 2021 skal søges gennemført. Projektet indeholder en flytning af Sømærket og samtidig etablering af en boardwalk.

Der er et klart ønske fra alle de lokale aktører i arbejdsgruppen om, at vi skal forsøge at gennemføre det projekt, som ligger klar. Det bakker Jammerbugt Kommune naturligvis op om, og derfor sætter vi nu fuld fart på, at det kan blive realiseret hurtigst muligt.

Det er et flot projekt som sikrer en nødvendig flytning af Sømærket og samtidig etablerer et stiforløb (Boardwalk), som giver adgang til Sømærket for gående. Stiforløbet skal virke forebyggende og beskytte klitterne for den færdsel, som er til og fra Sømærket. Projektet er skabt af lokale ildsjæle og har dermed forankring i lokalområdet.

Gennemførsel af projektet kræver, at der skal findes finansiering i størrelsesorden 2,5 mio. kr. Der er igangsat arbejde med at søge finansiering ved fonde m.v. 

 

Stort Sct. Hans bål på Stranden i Blokhus. 

- - - - 
Ny lokalplan med mulighed at bygge hotel m.m i Hune ved Kulturhuset.


Jammerbugt Kommune har vedtaget en lokalplan, der nu giver mulig for en del foandringer i Hune. Alt synes således parat til at byggeriet kan realiseres.

Planen kan hentes her   (49 Mb) 

Blokhusområdet ER uhyre atrraktivt og de nye muligheder, som lokalplanen åbner er med til at styrke udviklingen.

Der er tradition for at markere Bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Derfor afholdes Bilerenes Dag i Blokhus. Også i 2021 var der mange spændende biler på Torvet. En publikumsafstemning styrede hvilke biler, der kunne forlade Torvet med Grundejerforeningens Ærespokal 2021.
 
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

FlyIn kunne gennemføres i 2021 og var en stor succes. Der er rift om pladserne blandt landets piloter.
Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet.

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv. den 26. september 2021.

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug skyder atter.

Kanonlauget kom i aktion igen i 2021. Al aktivitet i sommeren 2020 var desværre uforenelig med Corona bestemmelserne.

Som det huskes fra før Corona nedlukningen tager publikum mod Kanonlauget med stor begejstring. Hver eneste aften ledsages kanonaffyringen af velfortjente klapsalver til de de gæve kanonerer. Det er mange billeder af Blokhus Kanonlaug at finde på de digitale medier.

I fortsættelse af en stolt tradition affyrede Blokhus Kanonlaug kanonen på Blokhus Torv den 1. januar 2022 kl. 13.00 for at markere Nytåret. Et populært arrangement, der samlede mange mennesker.

På vor generalforsamling gav flere  medlemmer igen udtryk for, at enkelte veje er "overgroede". Vi præciserer endnu en gang, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at buske og træer ikke vokser for langt ud mod stier og veje. Hvor dette groft forsømmes kan Jammerbugt kommune som vejmyndighed involveres. Det kan blive en unødig fordyrelse.  

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sine hyben. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er stærkt eftertragtet.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i nyt vindue)

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt, at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påske- og efterårsferien i Blokhus påkalder sig opmærksomhed med et mangesidet tryktt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
Sommeren 2020 kunne byen byde på et stort musik setup på Mølleplads.
Sommeren 2021 kunne Blokhus byde på musik på Torvet. Godt nok med visse begrænsninger m.h.t. antal gæster på Torvet.
I 2022 håbes på normale forhold på Torvet, hvor koncerterne kan udfoldes i fuldt omfang.
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder i Blokhus er alsidig. Coronaen satte også sin egen dagsorden for 2020 og 2021.  
Uanset dette er Blokhus stadig nordjydernes  foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. Samme opfattelse er til stede hos mange gæster fra vore nabolande.

Alt tyder på en fortsat udvikling, og at Blokhus fortsætter som absollut favorit. De velkendte events venter forude:

Arrangementer i Skulpturparken med sandskulpturerne og verdens højeste sandslot og Magisk Jul, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen, Vindfestivalen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af Bilernes dag, Biler på Torvet hver onsdag aften, Koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden. Arrangementerne i påsken og i uge 42, efterårsferien. Skøjtebanen om vinteren. 
Diverse musikarrangementer, og specielle tilbud fra de erhvervsdrivende.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er ballast at starte et nyt år op på.
Tilstedeværesen af af skøjtebanen er også en succes og bidreager til områdets popularitet.