Sommerens koncerter
 
Som vanligt er der lagt op til skønne oplevelser på Blokhus Torv gennem sommeren. 

6. juli Stig og vennerne (Stig Rossen)
FesterKester

13. juli Luftens Helte
Morten Remer og de lykkelige Kværulanter

20. juli Michaelsen og Bramsen (Tøsedrengene)
Romhandleren

27. juli Sømændene
Petrols

3. august Die Herren
Romhandleren

10. august The Powls
Kong PukkelrygDøde mobiltelefoner på Torvet i Blokhus.
Heldigvis er der udsigt til, at der rejses en ekstra sendemast i området, så mobiltrafikken kan afvikles også på de tidspunkter, hvor der er mange gæster i byen. Grundejerforeningen følger sagen opmærksomt....

Påske i Blokhus

Aktiviterne i påskeprogrammet fik stor ros og bevågenhed. Masser af anerkendelse fra alle sider. Vi lader programmet stå på vor side, så alle kan se mangfoldigheden af tilbud omend påsken er slut. I efterårsferien kan der forventes et nyt program, der kan glæde byens gæster og beboere i uge 42,
Klik her for at se og blade i programmet

Medlemstilbud
Vore medlemmer kunne også i efterårete 2022 deltage i den populære vinsmagning på Nordstjernen i Blokhus til en helt special pris.  en helt speciel medlemspris.  Tilsvarende forventes i efteråret 2023.

Skoven forbliver uberørt.
Grundejerforeningen noterer med tilfredhed, at forslaget om salg af et areal på sydsiden af vejen lige før Blokhus Camping er trukket tilbage.
 
- - - - - - 

Stadig Problemer i Lyskrydset i Hune
Stor Ros til Jammerbugt Kommune for at lytte til vore protester mod de første versioner af lyskrydset i Hune.. - Der er nu indtil videre en nødtørftig løsning i form af intelligent elektronik til styring af lysene. Problemet løses dog næppe, før der etableres en venstresvingsbane for de øst fra kommende, der ønsker at køre i retning Rødhus.  
Desværre er der nu forlydender om, at Blokhus fravælges, når der er udsigt til lange køer for at nå ind til byen. 
 
Spillestedetblokhus.dk
arrangerer populære koncerter hen over året. Grundejerforeningen er repræsenteret i Spillestedets bestyrelse. 
- - -
 
Har du fået ny nabo? Mange huse er handlet, og nye naboer kommer til. Tag godt i mod den nye nabo. Byd naboen velkommen over et glas vin. Grundejerforeningen betaler!


En mærkesag
Altid adgang til et offentligt et toilet i Blokhus. 
Toiletterne skal være åbne, rene og tilgængelige året rundt. Grundejerforeningen har støttet Erhvervsforeningen i dette simple forlangende.
Status: Der vil være åbent på handicaptoilettet året rundt v. Strandkiosken.

Endvidere presser foreningen til stadighed på for at holde nedkørslen ved Strandkiosken fri for dybe hyller. Regn og megen trafik bevirker, at vejen skal planeres flere gange om ugen.
 

 

Fjernvarme ? ? ?
Bestyrelsesmedlemmerne Jens Saabo (fmd) og Kim Mortensen deltager i arbejdsgruppen, der søger at bringe fjernvarme til Blokhus. Der er positiv tilbagemelding   om, at  der i 2025 vil kunne forventes mulighed for tilslutning til fælles fjernvarmeforsyning. Måske vil der allerede i efteråret 2023 være etableret en satellit station i området. Formålet med denne er at tilbyde de forventede største forbrugere en hurtig (måske midlertidig) og billigere løsning til opvarmning end den dyre naturgas. Dette naturligvis for at sikre at de forventede største forbrugere ikke i mellemtiden vil søge alternative løsninger.  
I praksis vil en tilslutning på 60 procent blandt de mulige forbrugere være nødvendigt.
Endvidere må der forudses nogle konkrett udgifter til selve tilslutningen. Formodentlig vil prisen for medlemsskab være ca. 20.000 kr. Endvidere vil der være udgift til selve den praktiske udførelse af tilslutningen. Det vil variere fra husstand til husstand, men et forsigtigt skøn vil være op til 20.000 kr 

***

Skøjtebanen på Torvet i 2023.

Grundejerforeningen støttede etableringen af Skøjtebanan i vinteren 2022/23. Dels med et kontant beløb og dels med en udnerskudsgaranti. Hele området har glæde af en attraktion på byens torv også i de mørke måneder.

Naturgas problemet
Via Samrådet er der nedsat en arbejdsgruppe, der vil undersøge, hvilke alternative der kan være erstatning for opvarmning med naturgassen. Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Kim Mortensen i arbejdsgruppen. 

Jammerbugt Kommune er postitivt indstillet:
Vi vil gerne, at man i Jammerbugt Kommune har mulighed for fjernvarme.   Derfor er vi i Kommunalbestyrelsen imødekommende over for at godkende de forskellige fjernvarmeprojekter rundt omkring, ligesom vi med en varmeplan for 2022-2023 vil sikre, at borgerne bliver oplyst om fjernvarmemuligheder. Borgmester Mogens Christen Gade.

***

Sømærket og Task Force gruppen 
Grundejerforeningen holder fokus på kystsikring og sikring af Sømærket er repræsenteret i Task Force gruppen.
 
Fra Grundejerforeningen deltager Jens Saabo og Karl Korfits i TaskForce møderne.  Selvfølgelig er sikring en mærkesag for foreningen. Sømærket blev rejst på initiativ af Grundejerforeningen.

Beslutning: På seneste Task Force møde med deltagelse af borgmester Mogens Chr. Gade og Michael Krogsgaard,
formand for Teknik- og Miljøudvalget, blev der i enighed besluttet, at gennemføre et samlet projekt. Projektet indeholder en flytning af Sømærket og samtidig etablering af en boardwalk.

Der er et klart ønske fra alle de lokale aktører i arbejdsgruppen om, at vi skal forsøge at gennemføre det projekt, som ligger klar. Det bakker Jammerbugt Kommune naturligvis op om, og derfor sætter vi nu fuld fart på, at det kan blive realiseret hurtigst muligt.

Det er et flot projekt som sikrer en nødvendig flytning af Sømærket og samtidig etablerer et stiforløb (Boardwalk), som giver adgang til Sømærket for gående. Stiforløbet skal virke forebyggende og beskytte klitterne for den færdsel, som er til og fra Sømærket. Projektet er skabt af lokale ildsjæle og har dermed forankring i lokalområdet.

Gennemførsel af projektet kræver dog, at der skal findes finansiering i størrelsesorden 2,5 mio. kr. Der er igangsat arbejde med at søge finansiering ved fonde m.v. 

Der afventes svar fra Fonde, som er ansøgt om støtte til projektet.

Borgermødet 29. marts 2022
Megasommerhuse, poolhuse i klitterne, plads til 20-30 overnattende gæster, mere trafik... -   Det er noget, der optager mange - både lokale og turister - der søger til badebyerne langs vestkysten. Interessen for mødet var overvældende.. Grundejerforeningen følger op på emnerne fra mødet.

Nu har der været Elektricitet i 100 år i Blokhus. Tankevækkende information i vor lille bog med historiske glimt fra Blokhus:
Elektriciteten kom til Blokhus i 1923 !
Tænk en forskel fra før til nu, hvor elelktricitet er uundværlig i vor dagligdag.

Stort Sct. Hans bål på Stranden i Blokhus. 

- - - - 
Jammerbugt Kommune har vedtaget en lokalplan, der nu giver mulig for en del foandringer i Hune. Alt synes således parat til at byggeriet kan realiseres.

Planen kan hentes her   (49 Mb) 

Blokhusområdet ER uhyre atrraktivt og de nye muligheder, som lokalplanen åbner er med til at styrke udviklingen.

Der er tradition for at markere Bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Derfor afholdes Bilerenes Dag i Blokhus. Også i 2022 var der mange spændende biler på Torvet. En publikumsafstemning styrede hvilke biler, der kunne forlade Torvet med Grundejerforeningens Ærespokal 2022. Arrangementet forventes også afviklet i 2023,
 
Blokhus Strand er også en mulig landingsplads for mindre fly. Derfor har  der i flere år også været afviklet et stort og velbesøgt Flyin på Stranden ved Blokhus.

FlyIn kunne gennemføres i 2021 og var en stor succes. Desværre var vejrforholdene ikke gunstige i 2022 og det stort anlagte arrangement måtte aflyses. Der er rift om pladserne blandt landets piloter.
Grundejerforeningen er repræsenteret i Initiativgruppen bag arrangementet. Forhåbentlig vil vejret med arrangementet i 2023

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kørte en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv.   

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug skyder atter.

Kanonlauget kom i aktion igen i 2022.  .

Som det huskes fra før Corona nedlukningen tager publikum mod Kanonlauget med stor begejstring. Hver eneste aften ledsages kanonaffyringen af velfortjente klapsalver til de de gæve kanonerer. Det er mange billeder af Blokhus Kanonlaug at finde på de digitale medier.

I fortsættelse af en stolt tradition affyrer Blokhus Kanonlaug kanonen på Blokhus Torv den 1. januar 2023 kl. 13.00 for at markere Nytåret. Et populært arrangement, hvor man mødes på Torvet til et hyggeligt arrangement.

På vor generalforsamling gav flere  medlemmer igen udtryk for, at enkelte veje er "overgroede". Vi præciserer endnu en gang, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at buske og træer ikke vokser for langt ud mod stier og veje. Hvor dette groft forsømmes kan Jammerbugt kommune som vejmyndighed involveres. Det kan blive en unødig fordyrelse.  

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sine hyben. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er stærkt eftertragtet.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen.  

Du må altid føle dig velkommen til at kontakte melemmerne af bestyrelsen. Hold dig ikke tilbage, hvis du har en god ide eller har lyst at påpege et område, hvor foreningen kan fremme en sag.

 

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt, at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påske- og efterårsferien i Blokhus påkalder sig opmærksomhed med et mangesidet tryktt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
 
I 2022 var der atter normale forhold på Torvet, hvor koncerterne kunne udfoldes i fuldt omfang. Der kommer også koncerter på Torvet i 2023
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Blokhus er også nordjydernes  foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. Samme opfattelse er til stede hos mange gæster fra vore nabolande.

Alt tyder på en fortsat udvikling, og at Blokhus fortsætter som absollut favorit. De velkendte events venter forude:

Arrangementer i Skulpturparken med sandskulpturerne og verdens højeste sandslot og Magisk Jul, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen, Vindfestivalen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af Bilernes dag, Biler på Torvet onsdags aftener, Koncerterne på Torvet torsdage  
Fly-In med fly på Stranden. Arrangementerne i påsken og i uge 42, efterårsferien. Skøjtebanen om vinteren. 
Diverse musikarrangementer, og specielle tilbud fra de erhvervsdrivende.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er god ballast at starte et nyt år op på.
Etableringen af Skøjtebanen er også en succes og bidreager til områdets popularitet. 

Tænk lige en gang før 1923 havde man ikke elektricitet i Blokhus.

Informationen kan læses i vor lille bog om Blokhus i 400 år (Vore medlemmer har fået bogen v. indmelding i foreningen).

Powered by CouchCMS