Stort vinterbesøg i Blokhus. Pænt program til byens gæster. Turistkonsulent Jannie Ratke har endnu en gang fremtryllet et stort og alsidigt program parat til byens mange gæster. 

Se programmet på blokhus.dk eller på visitjammerbugten.dk. På billedet t.v. gudier Jannie Ratke en familie ud på en oplevelses tur i byen.

Toiletter
Takket være en fælles indsats fra Erhvervs- og Grundejerforeningen er det nu i samarbejde med Jammerbugt Kommune draget omsorg for at handicaptoilettet ved StrandCenteret igen er åbnet
De to foreninger supplerer det underbudgetterede beløb fra Jammerbugt Kommune. 


Grundejerforeningen holder fokus på kystsikring.
Foreningen er repræsenteret i Kystsikringsudvalget, nedsat af Jammerbugt Kommune. Der er blandt besigtiget forskellige vellykkede løsninger andre steder her i Nordjylland.
 - Vi afventer initiativ fra Jammerbugt Kommune til indkaldesel til møde i Taskforcegruppen. 

 
Vinterferie, snevejr og Skøjtebane kan det være mere autentisk.
Vær opmærksom på, at der i år skal bookes tid for at komme ud og skøjte.. 
Takket være en stor indsats fra mange frivillige blev banen igen opstillet, men corona'en er skyld i, at der i år nødvendigvis skal bookes tid. Kom ikke forgæves, men book dine tider på 

Blokhusskojtebane.dk

Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018, og foreningen donerede 30.000 kr til det endelig indkøb af banen i 2019. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.
Også i 2020 er de mange frivillige hænder en uvurderlig medhjælp. 

Blokhus er således beriget med endnu en attraktion, og som grundejer er der endnu en grund til at være tilpas med udviklingen frem til nu at være en helårsdestination.

60-års jubilæum
Mange havde sikkert set hen til markeringen af Grundejerforeningens 60 års jubilæum. Coronaen ville det anderledes. 
Nok fylder foreningen i år 60 år, men det er bestemt ikke en forening, der er på vej på efterløn. Der er fortsat behov for en forening, der varetager grundejernes interesser og støtter rosværdige initiativer, fastslår Jens Saabo.
  • Vi fungerer som talerør overfor myndighederne i forhold til politiske sager - men derudover tager vi aktiv del i arbejdet med at udvikle området til gavn og glæde for alle – både os der bor her eller har sommerhus her og dem, der besøger os, siger formanden.
     
Ingen må være i tvivl om, at kystbeskyttelse er på dagsor-denen ved vore bestyrelses-møder. Vi støtter op om de bestræbelser der lokalt kan etableres. Det vil foregå i nært samarbejde med alle foreninger og Jammerbugt Kommune 


Et medlem af Grundejerforeningen har oplyst os om   Facebook gruppen med navnet  Nabohjælp Blokhus Hune. Medlemsskab af gruppen fordrer, ejerskab af en adresse i Blokhus/Hune.
Corona, Påske, efterår og aktiviteter i Blokhus

Grundejerforening vil gerne rose og omtale, at Erhvervsforeningen og Turistbureauet året i gennem trods corona vanskeligheder kunne tilbyde mange aktiviteter til byens mange gæster.

StayCation kataloget  afløste det planlagte påskeprogram, men aktiviteterne kunne bruges hele året og et flot efterårsprogram medvirkede også til, at der også har været spændende tilbud i år 2020

I uge 42 var byen også fuld af liv. Se de flotte tilbud i uge 42. Vedlagt i pdf fil 
Grundejerforeningen er repræsenteret i aktivitetsudvalget....
 
Corona udsatte fest og generalforsamling
Blokhus og Omegns Grundejerforening kunne i år, 2020, fejre 60-års jubilæum, og der var lagt op til en festlig markering af jubilæet. Situationen omkring covid-19  udskyder markeringen.

Den årlige generalforsamling, der almindeligvis samler flere hundrede mennesker, måtte ligeledes udskydes. Det endelige tidspunkt følger,  oplyser formanden,  

"- Det er naturligvis ærgerligt, for vi havde set frem til at markere foreningens jubilæum sammen med medlemmerne  fortæller Jens Saabo.

Borgermøde i Hune den 30. sept. 2019 havde fokus på forslag til ændring af lokalplanerne i Hune. bl. a. for at skabe mulighed for at bygge nyt hotel ved Kulturhuset. Der er endnu et stykke vej til et sådant projekt. Først vil Jammerbugt Kommune skulle udarbejde forslag til ændrede lokalplaner. Inden sådanne planer evt. kan godkendes skal planerne ud i offentlig høring. 
John Andersen ønsker at bygge hotel med 130 værelser og fire huse med i alt 60 lejligheder i forbindelse med Kulturhuset.

Se evt. mere her: https://voresjammerbugt.dk/ny-plan-med-mulighed-for-kaempe-udvikling-i-hune/
Grundejerforeningen følger forløbet.

Der er tradition for at markere bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Således er det med glæde at Grundejerforeningen sætter en ærespokal på højkant til det køretøj, som publikum udpeger hvert år Bilens dag

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kører en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv. den 23. august 2020.

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

Læse mere om bilernes dag og om det kommende FlyBy arrangement i Blokhus Avis:  

https://www.epaper.dk/blokhusavis/sommeravis7/
 

 

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer sig stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug fyldte 10 år i 2019.

Kanonlauget ser frem til at måtte komme i aktion igen i 2021. Sommeren 2020 var uforenelig med Corona bestemmelserne.

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sin hyben, der voksede ud over vejen. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er et stærkt.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i et nyt vindue)

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påsken i Blokhus påkaldte sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
Sommeren blev som eneste destination i Nordjylland i 14 dage besøgt af det store musik setup på Mølleplads.
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder i 2019 var alsidig. Coronaen sætter sin egen dagsorden for 2020 og dikterer en anderledes sommer.
Uanset dette er Blokhus stadig nordjydernes foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. 
Alliegevel har det sin egen hygge at se tilbage på, hvad der kunne foregå i 2019:

Efter den velbesøgte påske fulgte åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. - og ikke mindst koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden sidst i august, besøg af det Internationale Marked og et stort program i uge 42 efterårsferien.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er ballast at starte en ny sæson op på.
Købet af skøjtebanen i 2020 var en succes og milepæl.