Generalforsamlingen udskydes.
Bestyrelsen tager forsamlingsbestemmelserne til efterretning.  
Grundejerforeningen sætter fokus på kystsikring.
Foreningen er repræsenteret i Kystsikringsudvalget, nedsat af Jammerbugt Kommune. Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at påvirke en snarlig løsning. Formand Jens Saabo har været fint cieteret i pressen for foreningens intentioner og den indsigt bestyrelsen har erhvervet sig. Der er blandt besigtiget forskellige vellykkede løsninger andre steder her i Nordjylland.
Vi har været bekymret i flere år, og efter seneste storm er bekymringerne blevet endnu større.
- Vores skrækscenarie er næste store storm, hvor havet igen æder sig ind på kysten. Vi oplever et markant pres fra såvel vores medlemmer som øvrige, og derfor ønsker vi at sætte skub i en proces, som også skal inkludere Jammerbugt Kommune og andre instanser, siger grundejerforeningens formand, Jens Saabo.
Corona udsætter fest og generalforsamling
Blokhus og Omegns Grundejerforening kan i år, 2020, fejre 60-års jubilæum, og der var lagt op til en festlig markering af jubilæet. Situationen omkring covid-19 betyder imidlertid, at bestyrelsen har været nødsaget til at udskyde markeringen.

Den årlige generalforsamling, der almindeligvis samler flere hundrede mennesker, er udskudt til sensommer/efterår. Det endelige tidspunkt følger,  oplyser formanden, der desuden kan fortælle, at jubilæumsmarkeringen forhåbentlig kan finde sted i forbindelse med generalforsamlingen i 2021 – hvis alt går vel den 26. juni.
"- Det er naturligvis ærgerligt, for vi havde set frem til at markere foreningens jubilæum sammen med medlemmerne og at aflægge beretning om foreningens igangværende projekter, men nu ser vi i stedet frem mod festen næste år og generalforsamlingen senere på året, fortæller Jens Saabo.
Blokhus og Omegns Grundejerforening, der tæller omkring 800 medlemmer, er blandt andet involveret i et nyt projekt omkring sikring af kysten ved Sømærket, som foreningen var med til at få realiseret opførelsen af for 14 år siden.


Påske og aktiviteter i Blokhus

Grundejerforening vil gerne rose og omtale, at Erhvervsforeningen og Turistbureauet havde udarbejdet et spændende aktivitetsudbud til byens mange gæster. StayCation kataloget  afløste det planlagte påskeprogram, som grundet Coronaen måtte tilpasses nyeste forholdsregler.

Grundejerforeningen støttede julelys og skøjtebane i Blokhus.
Blokhus og Omegns Grundejerforening donerede 30.000 kroner til Blokhusfonden til indkøb af en skøjtebane. Takket være donationer fra erhvervsdrivende, private og fonde og nu altså også Grundejerforeningen viste det sig muligt at købe en bane, som nu bliver en fast del af bybilledet i vintermånederne i de kommende år.
  • Vi kunne se potentialet i at støtte dette projekt, idet skøjtebanen er med til at gøre Blokhus endnu mere attraktiv at besøge og opholde sig i – også om vinteren, siger foreningens formand, Jens Saabo.
Det er dog ikke det eneste vinterlige projekt, som foreningen har valgt at støtte. For at sikre, at torvet kommer til at fremstå på smukkeste vis i julemånederne, har bestyrelsen nemlig besluttet at varetage indkøb og opsætning af julebelysningen ved scenen.
  • Per Kalstrup gør en stor indsats for at pynte hele facaden, der vender ud mod torvet, og vi vil gerne støtte op om dette ved at sikre, at der også kan komme julelys på scenen, fortæller Jens Saabo.
I uge 42 var byen også fuld af liv. Se de flotte tilbud i uge 42. Vedlagt i pdf fil  
Grundejerforeningen er repræsenteret i aktivitetsudvalget....
Skøjtebanen var parat til brug 7. nov. på Torvet.  
- nu foreløbig udskudt til den 5. dec. 2020

Takket være en stor indsats fra mange frivillige blev banen igen opstillet.

De seneste Corona restriktioner i Nordjylland ændrede planen. Banen kan tidligst forventet klar den 5. dec. 2020.
Se evt. mere på Facebook....Blokhus Skøjtebane

Grundejerforeningen støttede forsøgsordningen med skøjtebane i 2018, og foreningen donerede 30.000 kr til det endelig indkøb af banen i 2019. Skønt også her at have været fødselshjælper til et så vigtigt projekt.
Også i 2020 er de mange frivillige hænder en uvurderlig medhjælp. 

Blokhus er således beriget med endnu en attraktion, og som grundejer er der endnu en grund til at være tilpas med udviklingen frem til nu at være en helårsdestination.
60-års jubilæum
Mange havde sikkert set hen til markeringen af Grundejerforeningens 60 års jubilæum. Coronaen ville det anderledes. 
Nok fylder foreningen i år 60 år, men det er bestemt ikke en forening, der er på vej på efterløn. Der er fortsat behov for en forening, der varetager grundejernes interesser og støtter rosværdige initiativer, fastslår Jens Saabo.
  • Vi fungerer som talerør overfor myndighederne i forhold til politiske sager - men derudover tager vi aktiv del i arbejdet med at udvikle området til gavn og glæde for alle – både os der bor her eller har sommerhus her og dem, der besøger os, siger formanden.
     
Ingen må være i tvivl om, at kystbeskyttelse er på dagsor-denen ved vore bestyrelses-møder. Vi støtter op om de bestræbelser der lokalt kan etableres. Det vil foregå i nært samarbejde med alle foreninger og Jammerbugt Kommune 


Et medlem af Grundejerforeningen har oplyst os om   Facebook gruppen med navnet  Nabohjælp Blokhus Hune. Medlemsskab af gruppen fordrer, ejerskab af en adresse i Blokhus/Hune.

 

Borgermøde i Hune den 30. sept. 2019 havde fokus på forslag til ændring af lokalplanerne i Hune. bl. a. for at skabe mulighed for at bygge nyt hotel ved Kulturhuset. Der er endnu et stykke vej til et sådant projekt. Først vil Jammerbugt Kommune skulle udarbejde forslag til ændrede lokalplaner. Inden sådanne planer evt. kan godkendes skal planerne ud i offentlig høring. 
John Andersen ønsker at bygge hotel med 130 værelser og fire huse med i alt 60 lejligheder i forbindelse med Kulturhuset.

Se evt. mere her: https://voresjammerbugt.dk/ny-plan-med-mulighed-for-kaempe-udvikling-i-hune/
Grundejerforeningen følger forløbet.

Der er tradition for at markere bilens dag i Blokhus. Uden tvivl har bilerne sin del af æren for, at byen har udviklet sig så positivt. Således er det med glæde at Grundejerforeningen sætter en ærespokal på højkant til det køretøj, som publikum udpeger hvert år Bilens dag

Bilernes Dag

Som indledning til Bilernes Dag kører en kortege med flotte og skinnende vogne fra Pandrup til Hune mod Blokhus Torv. den 23. august 2020.

Det er en fortsat tradition at markere bilens betydning for Blokhus på denne dag og Grundejerforeningen skænker med glæde ærespokal til de vogne, der opnår publikums gunst.

Grundejerforeningens Ærespokal(er) uddeles hvert år på Bilernes dag.

Læse mere om bilernes dag og om det kommende FlyBy arrangement i Blokhus Avis:  

https://www.epaper.dk/blokhusavis/sommeravis7/
 

 

 

Arrangørerne, Erhvervsforeningen i samarbejde m. Blokhus og Omegns Grundejerforening, IsCafeen Blokhus og nogle af bilejerne samt Turistbureauet 
noterer sig stor interesse for bilerne.

Ærespokalerne, bliver skænket af Blokhus og Omegns Grundejerforening.  De mange gæster på Torvet havde en hyggelig oplevelse i Blokhus.

Stor tak til indehaverne af køretøjerne, som    kommer til Blokhus år efter år, og er medvirkende til - med rette - at give Blokhus betegnelsen: en af Danmarks mest kendte og populære Badebyer. 

 

Blokhus Kanonlaug fyldte 10 år i 2019.

Kanonlauget ser frem til at måtte komme i aktion igen i 2021. Sommeren 2020 var uforenelig med Corona bestemmelserne.

En samvittighedsfuld grundejer er her i gang med at beskære sin hyben, der voksede ud over vejen. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Det påhviler grundejeren at holde sine vækster beskåret, så alle kan færdes ugeneret på veje og stier.

Blokhusområdet er et stærkt.
Sælger du dit sommerhus, håber vi,
at du anbefaler ny ejer at melde 
sig ind i Grundejerforeningen.
Vi skal fortsat arbejde sammen om at have en stærk forening til tale områdets sag.

Nyt medlem ?

Vi byder dig velkommen i Grundejerforeningen. Vi har en lille brochure, der fortæller lidt mere om foreningen.

Du kan se brochuren her.     

(åbnes i et nyt vindue)

Meget er opnået i Blokhus.

På Torvet høres ofte bemærkninger om, hvor fantastisk meget, der arrangeres for byens gæster. Det er skønt at det store arbejde, der ligger bag arrangementerne bemærkes. Påsken i Blokhus påkaldte sig opmærksomhed med et mangesidet trykt program på dansk og tysk. Fornemt samarbejde mellem Erhverv, kommune, Turistbureau og frivillige står bag.
Sommeren blev som eneste destination i Nordjylland i 14 dage besøgt af det store musik setup på Mølleplads.
Grundejerforeningens repræsentant, Karl Korfits, er med i planlægningen af og til dels afviklingen af arrangementerne hen over året. 

Viften af begivenheder i 2019 var alsidig. Coronaen sætter sin egen dagsorden for 2020 og dikterer en anderledes sommer.
Uanset dette er Blokhus stadig nordjydernes foretrukne sted at tilbringe ferier og fritid. 
Alliegevel har det sin egen hygge at se tilbage på, hvad der kunne foregå i 2019:

Efter den velbesøgte påske fulgte åbningen af Skulpturparken, besøget af de norske skolekorps, Nordsøfestivalen. BLWF Vindfestivalen i  pinsen, 8. og 9. juni, generalforsamlingen d. 23. juni kl. 10 på Nordstjernen, Afvikling af det store Sct. Hans bål på Blokhus Strand. Markeringen af bilernes dag(e) sidste weekend i juni. - og ikke mindst koncerterne på Torvet torsdage og søndage.
Fly-In med fly på Stranden sidst i august, besøg af det Internationale Marked og et stort program i uge 42 efterårsferien.

Grundejerforeningen støtter ikke alle arrangementerne økonomisk, men foreningen er som regel repræsenteret både ved planlægning og afvikling. 

Julearrangementerne, nytårsbadedagen er ballast at starte en ny sæson op på.
Købet af skøjtebanen i 2020 var en succes og milepæl.